Association Espéranto-Genève-Régions 

Esperanto en Ĝenevo kaj la najbaraj regionoj

Lac Léman - Pays de Gex/Ain - Haute Savoie - Rhone-Alpes

_________________________________

La lunda grupo kunveniĝas ĉiusemajne, por babili esperante, ekde la 18-a horo. Ni renkontiĝas ĉe Galicia, 21 rue des Gares, en Ĝenevo - oni povas aperitivi aŭ ankaŭ manĝi, laŭvole. 

Tiu grupo bonvenigas homojn kiuj interesiĝas pri Esperanto, komencantojn, progresantojn, kaj ankaŭ ĉiuj, kiuj emas babili esperante, kondiĉe ke ili ne estu tro seriozaj…  

_________________________________

Mesaĝo de Familio Sans :

14-a Kasta-Festo :

Por esperantistoj kaj ties geamikoj

la 30-an de Septembro 2017

LOKO: Salon Castafiore, 20 rue Montbrillant, vid-al-vide de la parko Cropettes.

Nia familio invitas vin je sabato la 30-a de Septembro 2017 al la 14-a Kasta-Festo.   Bonvenaj estas ĉiuj esperanto-emuloj en Ĝenevo, la regiono kaj eĉ mem pli malproksime,  sendepende de aĝo aŭ lingvonivelo. La ĉefa celo de la vespero estas, ke la ĉeestantoj malkrovu kaj uzu esperanton kune kun ĝenevanoj esperantistoj. 

Per la Kasta-Festoj, nia familio volas krei amik-etosan renkontiĝ-eblon kun manĝo kaj diversaj prezentoj por interŝanĝe babili pri la lastaj novaĵoj de nia movado.  

Programo:

18h00 : Bonvenigo al la ĉeestantoj kaj aperitivo

François Stride, Markus Sanz muzikas kaj ni kune kantas

esperante.  

Kuna manĝo (Kanadeca manĝo), ĉiu alportas ion por manĝi kaj trinki,

kaj ĉio estos kundividita ĉe granda tablo.

23h00 : Purigado de la ejo, ĝisoj kaj kisoj.

La venonta festo okazos je la 25-a de Novembro 2017 

Se vi deziras iun ajn informon, bonvolu kontakti Florence aŭ Jacques Sans, telefone +41 (0)22 349 01 86 aŭ retmesaĝe 1001bornes@gmail.com

_________________________________

________________________________________

Trista novaĵo :   Forpaso de Marjorie Boulton

Mi ĵus eksciis pri la forpaso de Doktorino Marjorie Boulton en ŝia 93-a jaro.  Ŝiaj tekstoj kaj poemoj multe kontribuas al nia lernado kaj ĝuo de la internacia lingvo.  Mi renkontis ŝin du fojojn, kaj mi memoras precipe ŝian spritecon kaj lertecon - oni devis atentigi pri kion kaj kiel oni alparolas al ŝi ĉar ŝi tuj saltis sur okazon vortludi, iom primokante.   

Charmian

___________________________


ESPERANTO - LA 24-A OFICIALA LINGVO DE LA EŬROPA UNIO !

Subskribu peticion de Avaaz : Avaaz Esperanto

_______________________________________________________________________________

Por kontakti nin :  0033 (0) 450 42 28 02, charmiam.common@orange.fr


Ĝisdatigita la 19-a de septembro 2017

© Charmian COMMON 2016