LIGOJ

Svisa Esperanto-Societo - SES  

Retpaĝo :  Svisa Esperanto-Societo 


CDELI  : Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia

http://www.cdeli.org/Sabatoj-de-CDELI.html

Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, CP 3034,  La Chaux-de-Fonds

Tel:  +41 (0)32 967 68 42 


Universala Esperanto Asocio 

Retpaĝo :  Universala Esperanto Asocio (UEA)


Utilaj retsitoj :

●   www.esperanto.net

●   Espéranto Bourg en Bresse

       https://esperantobourgenbresse.wordpress.com

●   Kastelo Gresiljono/Chateau Grésillon 

●   Kvinpetalo Esperanto-Centro 
      http://www.kvinpetalo.org

       Ret-adreso : informoj @ kvinpetalo.org 
       Telefono : +33 (0) 549 034 314  ou +33 607 316 781

●   JEGG - Junulara Esperanto-Grupo de Ĝenevo

        http://groups.google.com/group/jegg

        Retpoŝte junularagrupo@gmail.com.

●    Esperanto en Francio :  http://esperanto-france.org

      ●    Esperanto-France Catalogue :

              https://esperanto-france.org/doc/UFE_Catalogue.pdf

●     Eŭropa Bulteno (Eŭropa-Esperanto-Unio)

           http://www.europo.eu/euhropa-bulteno


●     Por informiĝi pri eventoj en la mondo :

             http://eventoj.hu/kalendaro.htm

●     Por listo de gastigantoj en la mondo :

             https://pasportaservo.org/

●     La Bona Lingvo de Claude Piron :

         http://www.esperanto-geneve-regions.info/Labonalingvoclaudepiron.pdf


●    Libera Folio - novaĵoj pri Esperanto

●    Vikipedio - interreta interaktiva enciklopedio

●    Lingvaj Rajtoj - la agado de UEA pri lingvaj rajtoj en la mondo.

       Novaĵoj pri la ĉeesto de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj kaj la Komisio

       pri Homaj Rajtoj

●    Raporto de la Simpozio pri Lingvaj Rajtoj, 24 de aprilo 2008 
       - en la angla
       - en esperanto   
       - en la franca    
Ĝisdatigita la 1-an de aprilo 2019


© Charmian COMMON 2016